19,758,000

Thiết bị rửa vỏ xe

Máy rửa áp lực cao KOISU – LT17MB

6,740,000

Thiết bị rửa vỏ xe

Máy rửa áp lực cao Kouritsu LT390B

5,857,500

Thiết bị rửa vỏ xe

Máy rửa áp lực cao Kouritsu LT490

6,969,600
62,200,000
86,680,000

Thiết bị rửa vỏ xe

MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG SG-50S 5010M

68,604,800
32,648,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
58,372,600
54,780,000
26,950,000
80,465,000

Thiết bị dọn sạch nội thất

MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG MENIKINI- DI20

149,022,500
61,600,000
9,540,000
11,840,000
12,340,000
13,340,000
15,740,000
51,843,000
53,680,000
44,179,300
-10%

Thiết bị làm sạch

Súng rửa xe cao áp Koisu – G-06

722,000 650,000
-9%
13,684,000 12,440,000
-10%
18,378,000 16,540,000
-10%
5,711,000 5,140,000
-10%
12,267,000 11,040,000
-10%
12,156,000 10,940,000
-10%
12,267,000 11,040,000
-10%
12,156,000 10,940,000
-10%
12,600,000 11,340,000
-10%
12,489,000 11,240,000
-10%
18,156,000 16,340,000
-10%
18,156,000 16,340,000