-11%
1,091,000 974,000
1,324,000
-10%

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Bộ búa và đe tay sửa vỏ xe TP-7TR

989,000 890,000
-10%
511,000 460,000
-14%
2,668,000 2,299,000
-18%
243,000 199,000
-25%
364,000 274,000
-22%
388,000 304,000
-4%
1,820,000 1,740,000
-27%

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Búa cao su JONNESWAY – M07016

412,000 299,000
788,000
-37%

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Búa sắt 16 JONNESWAY – M08016

388,000 244,000

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Dùng cụ gò cầm tay dạng thìa Beta 1329

485,000
-27%

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Kìm kẹp gò đồng sơn JONNESWAY – P54M10A

409,000 299,000
-50%

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Kìm kẹp sửa thân vỏ JONNESWAY – P38M09A

582,000 290,000
-21%

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Kìm kẹp sửa thân vỏ JONNESWAY – P53M11

424,000 334,000

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Thanh bẩy Beta-1328

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Đe gò một đầu tròn, đầu dẹt Beta-1302

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Đe tay gò thân vỏ xe JONNESWAY – AB030070A

364,000

Dụng cụ gò vỏ xe thủ công

Đỡ gò Beta-1327