Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bệ kéo nắn có dạng nổi kèm cầu nâng Blackhawk PL10C

-10%

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ kéo nắn thuỷ lực sắt si xe tai nạn công suất 10 tấn TORIN TW10002

21,433,000 19,290,000

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ phụ kiện làm vỏ xe 13 chi tiết TORIN ZX0401A

2,035,000

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ phụ kiện và thước đo tay Blackhawk Korek AFM135

-10%

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ van, bơm thủy lực kéo nắn khung xe tai nạn TORIN T71001/ZX0201B

3,500,000 3,150,000
-10%

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ vam thủy lực kéo nắn khung xe tai nạn TORIN TRK 02001-1

5,767,000 5,190,000
-10%

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bơm thủy lực 10 tấn TORIN T71001B1

1,211,000 1,090,000

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Hệ thống kéo nắn dạng nổi có bánh xe Blackhawk PB31A

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Hệ thống đo bằng 8 cảm biến dùng máy tính Blackhawk SHA50

-10%
8,767,000 7,890,000